Работна среща за опазване на редките водоплаващи в КалмикияНа 10 Октомври, 2018 в малката зала за заседания на Правителството на Република Калмикия се проведе среща за обсъждане на ограничаване на лова на водолюбивите птици през пролетта на 2019 и установяването на зони на спокойствие в районите на концентрация на редки видове птици на територията на Кумо-Маничката низина.
На срещата присъстваха представители на природозащитни организации на Република Калмикия и Ставрополския Район, както и представители на научната общност. Резерватът “Чернозем” беше представен на срещата от заместник-директора по научна работа Сергей Андреевич
Бохун и висшия държавен инспектор Юри Викторович Бабичев.
По време на срещата, председателствана от министъра на природните ресурси и защита на околната среда на Република Калмикия Борис Николаевич Сапронов, възникна въпроса за необходимостта да се въведе пълна забрана на пролетния лов на територията на Република Калмикия и създаването на зони на спокойствие в районите на концентрация на редки видове водолюбиви птици по време на есенния лов на територията на Кумо-Maничката низина.

По време на срещата бяха представени доклади на научния сътрудник от Института по екология и еволюция “А.Н. Сверцов” – София Сергеевна Демянец и ръководителя на Отдела по контрола на лова в Министерство на природните ресурси на Република Калмикия – Виктор Дорджиевич Бобаев, съврзани с проблеми на опазването на редки видове водолюбиви птици и за състоянието на популациите на водолюбивите птици в страната.
Според резултатите от заседанието единодушно се реши да разгледа въпроса с ограничаване на пролетния ловния сезон за водоплаващи птици на територията на Република Калмикия и на територията Ставропол в Кумо-Маничката низина, както и да се препоръча да се извършват образователни и попоуляризационни дейности с природозащитна насоченост сред с ловната общност от Министерството на природните ресурси на Република Калмикия и на територията Ставрополския край с методологическа подкрепа на Института по екология и еволюция.

Освен това на срещата се отбелязва и спешната необходимост от изменение на Федералния закон “За лова и опазване на ловните ресурси” и Правилника за ловуване в Руската федерация по отношение на адаптирането на крайните срокове за откриване на есенния лов на територията на юг и федералните области в Предкавказието.
Държавният резерват Чернозем, който е един от партньорите по проекта “Сигурен прелетен път”, подкрепя изпълнението на мерките, препоръчани от участниците в срещата и ще подпомогне регионалните агенции за опазване на околната среда в опазването на редки видове птици и осъществяването на дейности за повишаване на осведомеността и образованието, насочени към насърчаване на отговорно и отговорно отношение за природата и дивата природа.

Срещата бе проведена и инициирана като част от работата на руските партньори по проекта “Сигурен прелетен път” по програма ЛАЙФ на ЕС. Срещата бе предшествана от продължителна и активна кореспонденция между правителството на Република Калмикия и Работната група за изследване и опазване на гъскообразните и Института по екология и еволюция към РАН. Това е първата голяма стъпка в постигането на значително подобряване на консервационния статус на застрашените водолюбиви птици по време на пролетната им миграция през територията на Русия.