Емилия Янкова

6 февруари, 2018


Емилия е отговорник комуникации на проект „Сигурен прелетен път“. Тя ще се грижи за добрия тон във вътрешната комуникация на екипа на проекта и ще осъществява връзката с различните публиките. От нея ще зависят визията и съдържанието на всички комуникационни материали, които ще бъдат създадени по проекта за популяризиране и изграждане на по-добро отношение към червеногушата гъска. Емилия е част от екипа на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) от 2011 година. Освен изграждането и поддържането на публичния образ на проекта тя прави това и за БДЗП през последните десетина години.