Емил Тодоров

6 февруари, 2018


Емил е координатор на националната схема за мониторинг на зимуващите гъски в Румъния и организира изпълнението на дейностите по проект „Сигурен прелетен път“, които ще се осъществяват на територията на Румъния от името на Румънското орнитологично дружество.

Опитът и знанията, които Емил има, за опазването и проучването на зимуващите гъски в Югоизточна Румъния, ще допринесат за изпълнението на ключови дейности от проекта „Сигурен прелетен път“, между които са – проучване влиянието на ловната преса върху червеногушата гъска, изготвяне на карта на чувствителните зони за гъските и провеждането на проверки с отговорни за прилагането на ловното законодателство институции.

Емил е член на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) от 1995 г. Отговарял е за регионалните дейности на БДЗП по поречието на река Дунав в периода 2002 – 2012 г., след което започва работа за Румънското орнитологично дружество – партньор на BirdLife за Румъния. Емо притежава богат опит в управлението и координирането на природозащитни проекти. Носител е на наградата Whitley Fund for Nature през 2009 година.