Иван Русев

6 февруари, 2018


Д-р Иван Русев е координатор на проект „Сигурен прелетен път“ за Украйна. Понастоящем Иван Русев е научен директор на Национален природен парк „Тузловски Лимани“, дългогодишен природозащитник и учен.

За проекта Иван ще отговаря за организирането и изпълнението на полевите дейности, като провеждането на патрули срещу бракониерството в района, за който отговаря и координира преброяванията на червеногушата гъска по Украинското крайбрежие на Черно море.