Мануела Мурджева

5 февруари, 2018


Мануела e администратор на проект „Сигурен прелетен път“. Тя осигурява спокойното и безпроблемно протичане на текущата дейност на проекта и съдейства на екипа при осъществяването на всички задачи свързани с документи. На Мануела се пада и отговорността да координира и води необходимите технически и финансови отчети

На отличната организация на Мануела и опитът, който тя има в администрирането на проекти ще разчита не само екипа на „Сигурен прелетен път“, но и още три проекта които изпълнява Българското дружество за защита на птиците. Ели е част от екипа на БДЗП вече 11 години.