Бедствие за гнездещите видове в Арктика – разлив на дизелово гориво в Норилск


Катастрофален разлив на почти 21 000 тона дизелово гориво от резервоар за съхранение на компания, собственост на Норилск Никел, е станал преди 10 дни. Еколозите считат това за най-голямото екологично бедствие в Арктика.

На 29 май на територията на електрическата станция Norils-Taymir Energy Company, контролирана изцяло от Норилск Никел, поради пропадане се е спукал резервоар за съхранение. От него 15 хиляди тона са изтекли в реките Далдикан и Амбарная и още 6 хиляди тона – в земята.

23/05/2020 – река Амбарная преди разлива на гориво

Река Амбарная се влива в голямото арктическо езеро Пясино. След оценката на бедствието властите започнаха да търсят начини да ограничат и смекчат въздействието. По повод бедствието се проведе онлайн конференция за обсъждане на мерки с участието на президента Путин и губернатора на Красноярск, който заключи, че не знае как да реши проблема в следващите 14 дни. Местната власт обяви извънредна ситуация.

08/06/2020 – Река Амбарная с вече видими оранжеви цветни петна от разлива в реката и прилежащите езера

Greenpeace Русия оценява бедствието като първо по рода си в Арктика. Министерството на околната среда заключи, че ще отнеме поне 10 години, преди екосистемите в региона да се възстановят от изтичането и оцени екологичната катастрофа на над трилион рубли само за въздействието върху водата.

Река Пясина – девствена арктическа природна територия, застрашена от разлива – снимка Peter Prokosch

Отдалечеността на района и липсата на съоръжения и оборудване поставят трудни въпроси как е възможно изтичащото гориво да бъде отстранено от природата.

Петното от петрол на река Амбарная е оградено с баражи – плаващи ограничители. Спасителите продължават да изнасят замърсена почва за временно съхранение, където тя ще бъде разположена, докато Норилск-никел не намери решение за обработването ѝ.

Баражите, инсталирани, за да спрат разливането на горивото в реката

Според Greenpeace Русия има няколко причини, които доведоха до бедствието:

Първо, това е нестабилната почва поради размразяване на вечните ледове. Този проблем е типичен за Арктическата зона в контекста на глобалните климатични промени. Процесите се наблюдават отдавна, интензивността им нараства. Затова компаниите са длъжни да наблюдават почвите и да предотвратяват евентуално унищожаване на инфраструктурата.

Според тях бедствието би могло да бъде избегнато, ако по време на експлоатацията на такива опасни съоръжения са били спазени всички правила за безопасност на промишлеността. Към комплекса от причини може да се отнесе липсата на ефективен екологичен и технологичен надзор от държавата в региона.

Според РОСПРИРОДНАДЗОР сега няма опасност от замърсяване с нефт на езерото Пясино, което принадлежи към басейна на Кара море. “Да се каже, че петното се движи към Кара море е прибързано.“ От Greenpeace Русия обаче казват, че не може да бъде събрано повече от 10% от изтеклото гориво. Сега максималната допустима концентрация на дизелово гориво във водата в близост до мястото на произшествието е надвишено десетки хиляди пъти, няма риба, която да оцелее в тази зона. В допълнение, птиците, които кацат на водата и животните, които я пият, могат да бъдат засегнати. Дизелът ще се утаи на дъното и ще замърси значителна площ, когато водата се покачи.
Според Министерството на екологията на Красноярска област разливът не е могъл да бъде спрян. Въпреки че в близост до мястото на произшествието са поставени баражи, петролните продукти се разпространяват отвъд тях.

Птиците, размножаващи се в Арктика ще бъдат застрашени, ако горивото достигне река Пясина

Езерото Пясино се намира на около 20 километра от Норилск и водната му повърхност е 735 кв. км. Събира вода от други големи езера, разположени на територията на платото Путорана. Във водите на Пясино живеят 38 вида риба, включително белокрилка, сивен и муксун.

Ято линеещи гъски през лятото в Таймир – снимка Соня Розенфелд

Река Пясина е част от гнездовата територия на червеногушата гъска и се смята, че около 70% от популацията в световен мащаб се среща на Таймирския полуостров. Част от червеногушите гъски със сателитни предаватели, маркирани по проекта ни „Сигурен прелетен път“ миналото лято гнездиха в района. Но Таймир е не само основна зона за размножаване, но и основна зона за линеене на червеногушите гъски и други арктически гнездящи видове. Територията е важна и за редица други видове. Следователно въздействието на настоящото бедствие може да бъде много по-голямо, отколкото се смята в тази ключова и важна област за арктическото биоразнообразие.

Sources: bbc.com; greenpeace.ru, wwf.ru