Вижте къде скитат Крум, Пантелей и Дамян


Червеногушите гъски с предаватели вече стигнаха в Калмикия по пътя към гнездовите територии на вида. Първите гъски там бяха регистрирани още към края на февруари, но в момента е пика на тяхната миграция. Сред новите попълнения със сателитни предаватели са и гъските, кръстени от децата в училищата в Дуранкулак и Шабла – Крум, Панталей и Дамян. Маркираните гъски ще ни предоставят ценна информация за пролетната миграция и проблемите пред които се изправят. Следете ги и вие на сайта ни.

По време на последното улавяне на гъски в района на Дуранкулашкото езеро, поставихме сателитни предаватели и на големи белочели гъски, чийто път може да следвате тук.