В очакване на пролетната миграция


В началото на март в държавен природен резерват „Черные земли“ в Руската федерация на територията на република Калмикия и като част от него в орнитологично важно място „Манич-Гудило“ беше проведен мониторинг на пролетната миграция на водолюбивите птици. Двете места бяха посетени от младши научен сътрудник от Института по екология и еволюция към Руската академия на науките А.Н.Северцова и дипломанта София Сергеевна.

Резултатите от мониторинга показваха, че застудяването в този период на годината и задържащите се по-продължително време ниски температури забавят пролетната миграция на птиците и те все още не са достигнали района на езерото Манич в очакваните числености, както през други години по същото това време.

 

Наблюдавано е било придвижване на по-големи ята птици от изток на запад, но без по-нататъшно предвижване към земите на север.

Наблюденията се извършват в рамките на проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, съфинансиран от програма LIFE на ЕС.