В Румъния загина още една от маркираните червеногуши гъски


Мъжката птица „Талгат“, която колеги от АСБК маркираха тази пролет в Казахстан намери смъртта си в Румъния в близост до ез. Синое. Буди безпокойство странните обстоятелства около смъртта на гъската. Намерена е на територията на биосферния резерват Делтата на река Дунав  в района на едно от най-важните за зимуването на вида в Румъния места – комплекса лагуни Разим-Синое, като същевременно и през тази зима ловът в Румъния официално е забранен.

Част от уловените и маркирани гъски в Северен Казахстан сред които е и Талгат. Фото – Ал. Тимошенко/АСБК

По данни от предавателя Талгат е загинал на 22 ри декември около обяд, като данните показват, че сутринта около 8ч птицата е била все още жива като изведнъж губи височина и в 14ч същия ден вече е мъртва, сочат данните от предавателя. До преди да загине е прелитала към околните ниви за хранене вероятно.

След като предавателя почва да предава от едно и също място екип на Румънското орнитологично дружество отиде на място и доброволците Константин Йон, Влад Амаргилиое и Бети Филоте откриха предавателя и металният пръстен от Института по зоология на Казастан сред тръстики на брега. Предавателя е с видимо отрязани тефлонови презрамки, а металния пръстен от Казахстанската логична централа лежи в непосредствена близост. По самият предавател липсват следи от нахапване от хищник има няколко чисто оскубани пера от крилото, а самите тефлонови презрамки са видимо отрязани на еднаква дължина. Орнитологичния пръстен е в непосредствена близост до предавателя, без да са останали никакви кости или остатъци от крака на гъската,  говори за човешка намеса. Това е поредната птица, от маркираните в рамките на проекта червеногуши гъски, която загива при странни обстоятелства като множество факти сочат за човешка намеса.

Казахстанските колеги поставят предавателя на Талгат. Фото – Ал. Тимошенко/АСБК

Припомняме, че гъската Емилия загина в Румъния при странни обстоятелства, като фактите и данните от предавателя на птицата дадоха основателните съмнения и сочат, че смъртта й през януари 2020г е в резултат на бракониерство, като вътрешностите на птицата бяха дадени на дворните кучета за храна, а сваленият предавател беше захвърлен в близост в двора. Официалните заключения, които не съответстват на установените факти и данните от предавателя са, че тя е загинала от сблъсък с електропреносната мрежа въпреки. Същевременно и други 3 птици изчезнаха на територията на Румъния и спряха да предават през януари 2020г., като за една от тях има основателни съмнения да считаме, че е станала жертва на бракониерство.

Екипа на проекта ще продължи да събира данни и факти и да работи срещу посегателствата над вида по протежение на прелетния му път и за в бъдеще, като се надяваме, че проблемите с бракониерството ще бъдат по-сериозно разглеждани от институциите, овластени да прилагат природозащитното законодателство в съответните страни.