Гъските, маркирани по проекта „Сигурен прелетен път“ вече заемат гнездови територии


„Нашите“ червеногуши гъски вече са достигнали гнездовите територии и данните от предавателите показват, че някои от тях започват да ги заемат. Част от птиците явно ще останат да гнездят на п-в Гидан, а другите ще заемат територии на п-в Таймир.

Миграцията на червеногушите гъски от Северен Казахстан до гнездовите територии в тундрата в Русия е беше със средна продължителност от 7 дни. Всяка от гъските направи поне по една по-дълга почивка (2-4 дни) по време на прелета. Изминатият път варира от 1800 до 2400 км. в зависимост къде се е разположена гнездовата територия. Пет птици за момента се намират на полуостров Гидан, а три са на Таймир. От края на месец май няма връзка с двете женски маркирани с GSM предавател, поради липсата на покритие на мобилните мрежи в местата на гнездене и за тях ще трябва да изчакаме до края на август, за да разберем повече за придвижванията им.

Както е известно основната част от популация на вида гнезди на п-в Таймир и по-малка част на полуостровите Ямал и Гидан. Последните данни от сателитните предаватели показват придвижването на гъските основно в типични гнездови местообитания – на склоновете на реки и земни откоси в близост до малки и по-големи езера в арктичната тундра. Видът гнезди на земята, като е известен с факта, че формира малки разпръснати колонии от 4-5 до десетина гнезда в близост до гнездото на едра хищна птица, като най-предпочитан съсед е сокола скитник.


Обикновено снасянето на яйцата започва през втората половина на юни и първата половина на юли, ето защо тези от маркираните птици, които ще се размножават тази година би трябвало вече да се установят на гнездови територии.

Очаквайте скоро модула за проследяване на живо на маркираните с предаватели гъски, когато ще разкрием и имената на маркираните гъски.