Две от нашите червеногуши гъски вече стигнаха до Казахстан


Нарекохме Миша първата червеногуша гъска, която маркирахме миналата пролет в Казахстан, на младия ни колега Михаил Калашников. Той е полевият експерт, който остана в укритието в продължение на часове и улови повечето птици, които маркирахме. Този мъжки екземпляр не беше най-силният, но се оказа най-подходящият. И доказа, че с право носи името си – „Миша”, тъй като първи достигна Арктика, а сега отново води всички обратно към есенните площадки.

„Миша” е снабден със своя предавател през май 2019 г. – снимка: Н. Петков

Преди няколко дни „Миша“ стигна до същия район, където го уловихме през май тази година и го оборудвахме със сателитен предавател – истински шампион в миграцията.

Добрата новина е, че и една от женските ни червеногуши гъски – „Емилия“ също стигна до Северен Казахстан и сега пребивава в малка влажна зона на запад от село Семиполка, Северен Казахстан. Това означава, че две от нашите маркирани червеногуши гъски са завършили миграцията от мястото на маркиране към местата за размножаване и обратно. Надяваме се, че те ще успеят да стигнат безопасно до местата на зимуване, избягвайки евентуални бракониерски инциденти.

Първите ята червеногуши гъски вече достигнаха до Северен Казахстан, но основната част от популацията е все още на север в Русия по поречието на река Об. Надяваме се много скоро да получим нови новини за мигриращите маркирани птици от нашите колеги в Казахстан.