Близо 54 000 червеногуши гъски бяха преброени в Казахстан по време на пролетната миграция


По време на редовния мониторинг на пролетната миграция в Костанайска област и Северен Казахстан бяха регистрирани около 50-54 000 червеногуши гъски, което в голяма степен показва добра преживяемост на вида през зимния период. Дейностите на терен в района съвпаднаха с времето на миграция на всички видове гъски, прелитащи през Казахстан, което допринесе за успешно проследяване на числеността им, като бяха регистрирани почти 180 000 гъски.


 

Полевите проучвания са извършени в периода средата на април – края на май от орнитолози от Асоциацията за опазване на биоразнообразието на Казахстан (АСБК) и Северно Казахстанския държавен университет. Освен мониторинг на пролетната миграция на гъските, работата на терен включваше и проверка за спазването на забраната за пролетен лов на водоплаващи птици, която беше въведена от 2017 г. в Казахстан.

По време на проверката, в която се включиха и служители на Териториалната инспекция по лова за района на Костанай бяха съставени пет протокола за нарушаване на правилата за лов.


 

Забраната на пролетния лов в Казахстан през 2017 г. е едно от най-важните природозащитни решения и ще допринесе съществено за опазването и възстановяването на червеногушата гъска, затова и стриктното спазване на забраната е от ключово значение и проверките ще продължат и през следващите години.

Мониторингът и проверките на забраната за лова се проведоха по проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, към програма LIFE на ЕС.