Директно от терена: Заловиха бракониери убили червеногуша гъска в Костанайска област


От 23 до 27 септември се проведе предмониторингово пътуване на ключови водни обекти в района на Костанай, за да се оцени динамиката на миграцията и броя на червеногушите гъски и други водоплаващи птици.

По време на обиколката беше отбелязано, че голямата белочела гъска и сивата гъска, които са ловни видове, представляват не повече от 20% от броя на всички гъски и патици. Това пред   полага, че за ловците съществува голям риск от случайно отстрелване на редки видове, ловът на които е забранен.

Така и се случи, и на 26 септември, недалеч от едно от езерата, бяха задържани ловци за незаконно убиване на червеногуша гъска.

Това навежда на мисълта, че в такива водоеми ловът на гъски трябва да се разреши по-късно, по време на масовото пристигане на белочелата гъска, за да бъде избегнат отстрела на защитени видове. Партньорът на проекта LIFE „Сигурен прелетен път“ „Айдам 2012” ООД, управляващ един от ключовите обекти – езерото Талдикол, досега не е разрешавало никакви ловни дейности в земите си поради високия риск за червеногушата гъска.

По време на оценката на състоянието на водоемите беше установено, че езерото Батпакол, едно от ключовите места за почивка на червеногушата гъска и голямата белочела гъска, е напълно сухо.

Само за пет дни бяха преброени над 37 000 гъски, сред които червеногушата гъска представляваше над 23 000 индивида. Броят на патиците възлиза на повече от 67 000 индивида, сред които най-многобройни са червен ангъч, шлоопашата патица, зеленоглавка и кафявоглава потапница.

Работата е извършена в рамките на LIFE проекта на Европейския съюз „Сигурен прелетен път“.