Едва 1100 червеногуши гъски преброихме в Румъния


По време на първия за този сезон мониторинг на червеногушите гъски в рамките на проекта  „Сигурен прелетен път“ специалисти от SOR, съвместно с доброволци, преброиха 1107 екземпляра от този застрашен вид гъска. Това е най-ниският брой за последните 10 години за месец ноември. Възможна причина за ниската численост през този период може да са доста високите температури, които забавиха миграцията на птиците.

Синхронно преброяване е извършено в Бараган и Добруджа. Най-голям брой екземпляри са отчетени в окръг Браила. Малък брой (за този период) екземпляри е регистриран и при голямата бeлочела гъска(Anser albifrons), най-многобройният вид гъски, зимуващ в Румъния. Бяха регистрирани почти 300,000 екземпляра. Друг широко разпространен вид, чиито малки количества бяха регистрирани през ноември, беше сивата гъска (Anser anser); преброени са близо 1500 индивида. В допълнение към трите вида, бяха установени и 18 малки белочели гъски (Anser erythropus), глобално “уязвим” вид, и пет посевни гъски (Anser fabalis). Сред видовете гъски, които са много по-рядко срещани в Румъния, са наблюдавани белобузата гъска (Branta leucopsis) и черна гъска (Branta bernicla).

През декемврийското броене броя на червеногушите гъски значително се увеличи достигайки близо 11,000 екземпляра, концентрирани почти изцяло в две зони, региона на Браила и този на Тулча, където бяха установени съответно ята от по 6000 и 3500 екземпляра. Въпреки високите за сезона температури, тези числености вече са нормални за средата на декември за територията на югоизточна Румъния. Слабо увеличение има и в числеността на големите белочели гъски – 320,000 екземпляра. От застрашените малки белочели гъски бяха установени 7 екземпляра. 

В югоизточната част на Румъния са вече и 3 от червеногушите гъски екипирани със сателитни предаватели които ще ни помогнат да проследим движенията на гъските в техните зимовища. 

снимки: Емил Тодоров/SOR