Екологична катастрофа: езерото Йезер Кълъраш пресъхна


 

Невниманието и сушата доведоха до изчезването на езерото Йезер Кълъраш за по-малко от три месеца. От средата на август езерото е безжизнена пустиня и ако ситуацията не бъде подобрена бързо, биологичното разнообразие тук ще бъде непоправимо засегнато. Румънското орнитологично дружество (SOR) отново призовава отговорните институции да намерят спешно решения, чрез които хидрологичният режим на езерото Йезер Кълъраш ще бъде възстановен в най-кратки срокове.

Разположено в близост до Дунав, езерото Йезер Кълъраш е едно от любимите места на птиците в региона. Общо 32 защитени вида птици в Европа гнездят, зимуват или почиват по време на миграцията в езерото. Поради своето биологично разнообразие, Йезер Кълъраш е обявен за защитена природна зона и „влажна зона с международно значение“ от Рамсарската конвенция.

Основната причина за изсъхването на езерото Йезер Кълъраш е дефектен шлюз, разположен между езерото Галацуй и канала, който захранва езерото Йезер Кълъраш.

DCIM100MEDIADJI_0021.JPG
DCIM100MEDIADJI_0024.JPG

„Необходимо е този шлюз да бъде поправен и пуснат бързо в експлоатация, за да се върне към живот Йезер Калараш. Но този дефектен шлюз не е единственият. С течение на времето са направени много пасажи по канала, който захранва езерото Йезер Кълъраш, някои незаконни, използвани от фермери и животновъди в района. Тези преходи, повечето от тях бетонни тръби, се превърнаха в препятствия по канала и засягат нормалното течение на водния поток”, каза ортологът на SOR Емил Тодоров.

Той добави, че „сушата, с която се сблъскваме тази година, допринася за намаляването на водния поток, но със сигурност няма да доведе до превръщането на езерото Йезер Кълъраш в пустиня. В средата на август езерото Йезер Кълъраш беше напълно изсъхнало. Сателитните записи от юли до октомври показват колко бързо водата изчезва от дъното на езерото. Последните кадри и снимки, направени от екипа на SOR на място, доказват, че ситуацията е непроменена “.

Езерото Йезер Кълъраш е едно от най-важните места за зимуване на червеногушите гъски, най-застрашените гъски в света, които ще пристигнат след по-малко от месец след дългото си пътуване от Арктика. Освен гъските, страдат и двата вида пеликани, които гнездят в Румъния, къдроглавия и розовия пеликан. Преди сушата езерото е било любимото място за хранене на пеликаните, идващи от колонията на езерото Сребърна. Хиляди птици от десетки други видове също са засегнати от изчезването на езерото, особено след като сушата настъпи по време на есенната миграция и мигриращите видове загубиха ключово място за почивка и хранене. Това са само част от последиците, тъй като изчезването на езерото ще има дълбоки последици не само върху природата, но и върху общностите в района.

Румънското орнитологично дружество приканва отново всички отговорни институции да намерят спешно решение водния режим на Йезер Кълъраш да бъде възстановен възможно най-скоро. Това е единственият вариант да се избегне голяма екологична катастрофа.