Експерти от различни държави обсъдиха в Казахстан опазването и устойчивото ползване на водоплаващите птици


На 15-16 август 2019 г. в столицата на Казахстан се проведе семинар за устойчивото поолзване и опазването на водоплаващите птици. 20 участници от три държави от миграционния път на червеногушата гъска (Украйна, Русия и Казахстан) взеха участие в семинара, организиран от ACБK в рамките на проекта „Сигурен прелетен път“. Сред тях представители на ловни организации, държавни институции за защита и контрол на дивата природа, защитени територии и научни институции.

 
Участниците обсъдиха общите проблеми при мониторинга, устойчивото ползване и опазването на водните птици и споделиха собствен опит. Най-много дискусии предизвикаха въпросите за международното сътрудничество при наблюдението на популацията на червеногушата гъска по миграционния й път. Лектори от Дания и Унгария подготвиха семинарната част и задачите за груповата работа, за да могат участниците да подобрят своите знания и разбиране от позицията на другите заинтересовани страни.

Проектът „Сигурен прелетен път“ се осъществява в пет страни от миграционния път на червеногушата гъска, като основната цел е намаляване на смъртността и безпокойството за този вид по време на прелета, местата за размножаване и зимуването. Проектът се финансира от Европейската комисия като част от програмата LIFE. Международният координатор на проекти е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). ACБK е координаторът на проекта в Казахстан.