Емилия има наследничка от Румъния


По-рано през годината ви разказахме за Емилия, една от 10 червеногуши гъски оборудвани със сателитни предаватели, която беше намерена в двора на ферма в румънското село Виктория, според данните предадени от сателитния  ѝ предавател.

Малко след това местните жители съобщиха на нашите колеги Емил Тодоров и Себастиан Бугариу, които бяха в района, за намерена друга червеногуша гъска. Птицата беше транспортирана при ветеринарите от Фондация Visul Luanai – единственият център за рехабилитация на диви животни в Букурещ. Червеногушата гъска нямаше видими наранявания, но не можеше да лети. Ренгеновата снимка показа, че няма остатъци от оловни сачми или фрактури. След като се възстанови, червеногуша гъска получи името Виктория, а също така и нов предавател, дарен от нашите колеги от Националния природонаучен музей „Григоре Антипа“.

На 20 февруари 2020 г. Емил Тодоров, заедно с екип от фондация Visul Luanеi освободи птицата в района, където беше намерена, до езеро с ято червеногуши гъски. „Беше много важно птицата да бъде пусната близо до ято, така че да може да се адаптира бързо сред своите събратя. Виктория бързо излетя и намери ятото, хранещо се на полето. Остана в района 20 дни след което на 12 март, Виктория започна своята миграция към гнездовите си райони в Сибирската тундра. В момента Виктория е в региона на Волоград след изминати 1300 км. Надяваме се да видим Виктория отново през ноември, когато ще се върне отново в зимните си квартири в Румъния и България“, каза ръководителят на проекта от SOR Емил Тодоров.

В момента на земното кълбо са останали само около 50 000 червеногуши гъски. Видът гнезди в Сибир, а зимата прекарва в Украйна, Румъния и България.