Есенният мониторинг в Казахстан и бракониерството


През месец октомври премина ежегодния мониторинг на мигриращите гъски в Казахстан провеждан от Асоциацията за опазване на биоразнообразието на Казахстан (АСБК). Този мониторинг дава възможност за получаване от едно страна на навременна и от друга дългосрочна през годините информация, за оценка на числеността на гъските в конкретни влажни зони, както и състоянието на отделните влажни зони, от които зависи не само миграцията на гъските, но и много други водолюбиви видове. Данните за броя и видовия състав обикновено се съобщават и на ловните инспектори на водоемите.

Експертът от АСБК Алексей Тимошенко, споделя впечатленията от полето:

На 7-10 октомври около 45-47, 5% от общата численост на гъските беше червеногуша и малка белочела гъска, концентрирани в няколко ключови водоеми в Камистински район, Костанайска област, което от своя страна увеличава риска на умишлен или случаен отстрел на горните видове. Не отне много време, за да дочакаме инцидент. На 8 октомври в едно от ловните стопанства служители на екологичната полиция на отдела за вътрешни работи на област Костанай по време на проверката на ловците откриха отстреляна червеногуша гъска, глобата в този случай е 200 MCI x 3 (коефициент), което по днешен курс е над 1,8 милиона тенге. Съветвам ловците да усъвършенстват знанията си в областта на лова и редките видове животни и птици и да използват ловната етика „при съмнение не стреляй!“.

снимки Ришат Батряков

Снимки: Ришат Батряков/АСБК

Проекта Сигурен прелетен път по програма Лайф е почти изцяло насочен към решаване проблемите свързани с бракониерския и незаконен отстрел на червеногуши гъски, което за съжаление се случва по протежение на целия прелетен път на вида. Въпреки постигнатите резултати на много места бракониерството продължава да бъде проблем по време на прелета или зимуването. По данни от експертите от АСБК минимум 8 червеногуши гъски са били убити.