Зимен фестивал, посветен на червеногушата гъска, се проведе в Шабла


Нов зимен фестивал се проведе през изминалия уикенд  (17 и 18 декември) на площада пред читалището в Шабла. Той се нарича „Шабла и птиците“ и е посветен на емблематичната за района червеногуша гъска. Целта на събитието е да популяризира идеята за опазването на богатото птиче разнообразие, което прелита над територията на морската община по миграционния път „Виа Понтика“.

 

Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) също се включи в събитието с работилница за хранилки за птици, дискусии и излет на терен за наблюдение на птици. Д-р Петър Янков изнесе и беседа на природозащитна тематика.

БДЗП изказва благодарност на организаторите от община Шабла за поканата, както и на всички доброволци, които се включиха в събитието.

Първото издание на фестивала предложи богата и пъстра програма, а организаторите се надяват то да стане традиционно.

Община Шабла организира зимния фестивал „Шабла и птиците“ в изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

снимки: Николай Стефанов, Виктор Василев, Валентин Катранджиев