Интерактивната изложба „Пътят на червеногушата гъска” гостува в Добрич


В четвъртък, 15 октомври, интерактивната изложба “Пътят на червеногушата гъска” пристигна в Добрич. Любезен домакин ни е Центърът за защита на природата и животните в града. Всички посетители на зооцентъра до края на годината ще има възможност да се запознаят с красивата и рядка птица, да погледнат през нейните очи света й, а и да научат повече за жизнения й цикъл и всички предизвикателства, които среща по време на грандиозните си миграции от тундрата в Русия до Балканите. Представена е и достъпно поднесена информация за заплахите, които дебнат червеногушата гъска и как се опитваме да й помогнем.

    

Изложбата вече беше посетена от няколко паралелки първокласници от СОУ „Димитър Талев“ в Добрич. Играейки и забавлявайки се те научиха много за живота на червеногушата гъска.

Изложбата е създадена в рамките на международния проект “Сигурен прелетен път”, който обединява усилията на природозащитници във всички страни от ареала на вида за осигуряването по-устойчиво бъдеще на този глобално застрашен вид. Идентични на нашата изложби се представят още в Казахстан, Калмикия (Русия) и Украйна.