Какво се случва с Алекса и Сергей?


Сигурно се интересувате каква е съдбата на маркираните с предаватели червеногуши гъски. Припомняме, че след успешна експедиция в Северен Казахстан през май 2019 г. бяха уловени и маркирани с предаватели 10 червеногуши гъски. Шест от тях успешно достигнаха до зимовищата си в района на Черно море. Сега ще ви разкажем за Алекса и Сергей. Ето какво се случи с тях:

Алекса – с партньора си Питър прекара гнездовия сезон на полуостров Таймир. В началото на септември започна епичната си есенната миграция, като поетапно премина през Казахстан, Ростовска област в Русия и Украйна. Пристигна в зимовищата в Румъния в края на ноември. След средата на декември достигна до Балта Яломица, един от островите на река Дунав близо до Фетещи. Малко след това предавателят започна да излъчва сигнали от едно-единствено място в обработваема нива, което ни наведе на мисълта, че има някакъв проблем. Вариантите бяха два – Алекса е загинала или предавателят е паднал от гърба й. На 4-ти януари съвместен екип на БДЗП и SOR извърши полево посещение на района с последните изпратени от предавателя координати.

 

След дълго търсене късметът ни се усмихна и намерихме предавателя. Не открихме труп на птица или следи от такъв. По всичко изглежда, че презрамките на предавателя са се скъсали и той е паднал от гърба на Алекса, а тя е жива. За периода май-декември, в който имахме възможност да проследяваме придвижванията й, Алекса прелетя над 8500 км., давайки ни много ценна информация за периодите на миграция, ключовите зони за почивка, миграционните коридори на вида. На добър час, Алекса!

 

Сергей – подобно на Алекса, през гнездовия период Сергей беше на полуостров Таймир с партньорката си Фантин, една от другите маркирани гъски. Следвайки сходен миграционен път като Алекса, Сергей пристигна в Румъния на 25-ти ноември. Първите 2 седмици прекара в делтата на река Дунав, след което пристъпи към посещение на други влажни зони в Югоизточна Румъния – езерото Разим,  малкият остров на Браила и Балта Алба. Именно на Балта Алба изгубихме следите на Сергей на 17-ти декември. Тази зона в част от Натура 2000 (ROSPA0004) и е една от най-важните зони за зимуващите червеногуши гъски в Румъния. Ежегодно се наблюдават между 5000 и 10000 индивида. В същото време ежедневно се провежда  и интензивен лов на водолюбиви птици, включително и чрез организиран международен ловен туризъм, което поставя под риск от отстрел голям брой защитени видове и под въпрос функционирането на защитената зона като такава. На 31-ви декември екип на SOR посети мястото с последните координати на Сергей. Не беше открита нито гъската, нито предавателят й. Съдбата й остава неизвестна. Нямаме повече нова информация за Сергей. В изключителна близост до претърсвания участък (около 15 м.) беше открит полуизяден труп на друга червеногуша гъска, която вероятно е била отстреляна по време на лов на големи белочели гъски.

Маркирането с предаватели и проследяването на придвижванията на гъските е една от ключовите дейности в рамките на проект LIFE16 NAT/BG/000847 “Сигурен прелетен път“, насочен към опазване на червеногушата гъска по протежение на прелетния й път.