Конкурс за детска рисунка показва красотата на червеногушата гъска


Колегите и партньори от държавен природен резерват „Черные земли“, в руската федерация на територията на република Калмикия, организираха и проведоха конкурс за детска рисунка на тема „Червеногушата гъска – красотата на резервата“. В конкурса участваха общо 119 рисунки, всяка от които изпъкваща със собствена красота. Всички участници в конкурса показаха завиден талант.

 

Служителите на природния резерват „Черные земли“ изказаха специални благодарности към всички деца

, които взеха участие в конкурса и на техните родители, ангажирали се с изпращането на рисунките до служителите на резервата. Специални благодарности получиха и учителите, които апелираха и помогнаха на своите ученици да се включат в конкурса със свои творби.

Конкурсът за детска рисунка се проведе в рамките на международния проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, съфинансиран от програма LIFE на ЕС. Целта на това събитие бе да се повиши подкрепата на местната общност и по-специално на най-младите от нея към опазването на световно застрашения вид – червеногуша гъска – красотата на резервата.