Краткият видеоотчет на проекта е готов!


Радваме се да споделим с вас краткият видеоотчет по проекта “Сигурен прелетен път”. След успешното завършване на проекта, посветен на опазването на световнозастрашената червеногуша гъска, днес ви представяме във видеоформат постигнатото през този период и основните заплахи за вида.

През последните пет години 11 организации и институции по прелетния път на червеногушата гъска обединиха усилията си в опит да осигурят безопасната миграция на този вид. Една от основните заплахи за гъската е незаконният отстрел и бракониерството през ловния сезон – особено през есенната и пролетната миграция на местата за почивка. Сателитното проследяване на птиците и маркирането им с цветни пръстени ни помогна да установим процента на незаконния отстрел, да проследим движението на птиците и да определим най-важните места по време на тяхната миграция.

Българското дружество за защита на птиците е водещият партньор по проекта, който ръководи в тясно сътрудничество със Секретариата на Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) и на Международната работна група за червеногушата гъска към AEWA. Голяма част от работата, извършена по време на проекта, допренесе пряко към целите и резултатите, заложени в Международния план за действие за вида на АEWA . Краткият отчет на проекта може да прочетете тук .