Кумо-Маничката низина вече е безопасно убежище за водолюбивите птици по време на пролетната миграция


От 1 януари 2021 г., благодарение на регионалните регулации за лова в Република Калмикия и в Ставрополска територия, пролетният лов в Кумо-Маничката низина ще бъде постоянно забранен! Кумо-Маничката низина е ключова зона за почивка, където 100% от глобално застрашената популация на червеногуши гъски спира по време на миграция. По този начин, забранявайки пролетния лов от района на Ростов, цялата зона ще се превърне в безопасно убежище за мигриращи водолюбиви птици през пролетта.

Съответните заповеди бяха подписани от управителя на Ставрополската територия г-н В.В. Владимиров и ръководителят на Република Калмикия Б.С. Хасиков. Това стана възможно благодарение на конструктивния диалог между министерствата на природните ресурси на Република Калмикия и Ставрополската територия и партньорите по проекта „Сигурен прелетен път“ – Биосфернен резерват „Черни земли“ и РГГ работна група по гъскообразни в Северна Евразия. Тази инициатива беше подкрепена и от самите ловци, тъй като забраната за пролетния лов доведе до удължаване на есенно-зимния лов до 16 януари вместо до 31 декември.

Забраната на пролетния лов в ключови места за почивка в Русия е една от целите на дейност C3 на проекта „Сигурен прелетен път“ от самото начало и това голямо постижение на нашите руски партньори бележи окончателния успех след забраната на пролетния лов през 2019 г. и ограниченията, въведени през 2020 г., заедно с регламентите срещу пандемията от COVID-19. Сега и Кумо-Маничката низина бъде защитено от лов място за почивка за червеногушата и още много другите видове гъски по време на пролетната миграция! Очакваме това значително да намали вероятността за случаен или умишлен незаконен отстрел на вида по време на пролетна миграция и свързаното с него безпокойство за мигриращите ята. Това може би е един от най-големите успехи и консервационни постижения на екипа и партньорите на проекта „Сигурен прелетен път“ и ще има дълготрайно ефект много след края на проекта.