Нашето призвание – да разкажем на хората за резервата


Днес беше проведен конкурс организиран от служителите на държавен природен резерват „Черные земли“ съвместно с МКУ ДО „Дом на детското творчество“ в Черноземленския район в Руската федерация на територията на република Калмикия. В регионалният етап на конкурса участие взеха седем отбора.

„По време на изпълненията на отборите участниците в конкурса, демонстрираха артистичност, изразиха любов към природата и показаха огромни знания за видовете птици от националната червена книга“, това споделиха колегите и партньори от резервата. Ръчно изработените сценични костюми, според организаторите на конкурса, са добавили оригиналност и яркост в представянето на всеки един от отборите.

В изпълненията си децата са вплели народното изкуство на Калмикия, което е неразривно свързано с природа и са успели да предадат красотата и грацията на птиците, чрез песни и танци. Представянето на всеки екип е било съпроводено с кратка информация за редки и застрашени видове птици от местната фауна.

Този конкурс се организира в рамките на международния проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, който е съфинансиран от програма LIFE на ЕС и основната цел на конкурса е въвеждане в екологичното образование на младите хора и насърчаване опазването на природата, като по-специално привличане на вниманието им към опазването на рядката и застрашена от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска.