Нови маркирани гъски ще ни помагат да следим миграцията следващия сезон


В средата на май беше проведена експедиция в Северен Казахстан, един от ключовите райони на миграция на световно застрашените червеногуши гъски. Целта беше да се уловят птици от вида и да се маркират с GPS-GSM предаватели, чрез които да проследяваме придвижванията им. В рамките на проекта в теренната работа взеха участваха четирима местни експерти от ACBK и Северо-Казахстански държавен  университет.

По време на експедицията в района на село Чириковка бяха уловени 14 червеногуши гъски като на 10 от тях (6 мъжки и 4 женски) бяха поставени предаватели. Всички уловени птици бяха маркирани и с пръстени. В последните няколко години използваните методи за ловене в Казахстан, добре подбраното място и времеви период се оказват изключително успешни в телеметричните проучвания на червеногушата гъска с уловени и маркирани десетки индивиди в рамките на 4 успешни експедиции.

Броени дни след маркирането им, червеногушите гъски се отправиха на север и в края на май-началото на юни достигнаха до периферията на гнездовия ареал в тундрата в Русия. В момента нямаме информация за придвижванията им в гнездовите територии, поради липсата на мобилна мрежа в тези отдалечени и ненаселени от хора райони. Надяваме се в началото на септември, когато започне миграцията на юг отново да получим сигнал от птиците и да проследяваме заедно придвижванията им към зимовищата на Балканския полуостров.

Тази година, поставените нашийници ще носят и буквена кодировка за по-лесно разпознаване на терен. Същевременно подновява се и цветното опръстеняване на птици, като новите пръстени са жълти с черен дву-буквен код.