Обезопасихме близо 4км електропроводи в района на ЗЗ Дуранкулашко езеро


Маркиращи устройства (дивертори) бяха поставени на линии от електропреносната мрежа в района на Дуранкулашкото езеро. Целта е по този начин маркираните жици да станат по-видими за прелитащите гъски и други видове птици и да се редуцират случаите на сблъсъци с електропреносната мрежа.

Птицезащитните дивертори  намаляват с 60-80% сблъсъците на птици в елементи на електропреносната мрежа и са широко използвани в рамките на много природозащитни проекти за опазване на гъски, лешояди, орли, пеликани, дропли и др. При лоши метеорологични условия – дъжд, мъгла или силни ветрове дивите гъски са податливи на сблъсък с жици, особено в райони, разположени близо до местата за нощувка или регулярно използваните полета за паша.

Набелязаните най-опасни 2 линии са с обща дължина от 3.5 км. Те са подбрани на база специално осъществено проучване и изготвен доклад в рамките на проекта, както и налични предишни данни за смъртност на червеногуши гъски вследствие на сблъсък в жици. В рамките на проекта бяха закупени необходимия брой дивертори за набелязаните линии. Изказваме благодарност на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД за съдействието за поставяне на диверторите.