Община Шабла и Община Маджарово обмениха опит за развитие на природосъобразен туризъм


От 27 до 30 май представители на Община Шабла участваха в демонстрационно пътуване, организирано от Българското дружество за защита на птиците, което имаше за цел да представи нагледно възможностите на алтернативния туризъм за развитие на местния поминък в малки и средни общини.

Участниците се срещнаха със заместник-кмета на Община Маджарово Иван Семерджиев и секретаря на общината Татяна Стоянова. Заместник-кметът разказа за важността на туризма за общината, който е и основният поминък на жителите й. Представителите на Община Маджарово отбелязаха и доброто сътрудничество с БДЗП и как природозащитните дейности в района са допринесли за развиването на природосъобразния туризъм.

Последва разходка из защитените местности „Черната скала“ и „Момина скала“, където участниците в пътуването се насладиха на летящите белоглави лешояди и редки ботанически видове като салеп и орхидеи. Следващото посещение бе в „Дивата ферма“, чиито собственици произвеждат био телешко месо и посрещат посетители в къщата си за гости.

Природозащитният център „Източни Родопи“ бе също във фокуса на посещението.  Директорът по природозащитата на БДЗП Стойчо Стойчев разказа за лешоядите и другите хищни птици в Източни Родопи, както и за приноса на БДЗП за опазването на тези видове и развитието на региона. Посещението на обновената изложбена породи голям интерес сред участниците, а по време на разходка до точката за подхранване на лешоядите над центъра, имаха възможност да наблюдават черни щъркели, белоглави лешояди, шипобедрена костенурка и други характерни за района видове.

Марин Куртев – предприемач от Маджарово, направи презентация за възможностите, които районът предлага за целогодишен туризъм. Освен турове за наблюдение на птици, се организират и обиколки за редки растения и за минерали. Снимането от укритие е на бозайници през зимата (вълци, чакали), а на белоглави лешояди – през лятото. Ранна пролет е времето за  рафтинг по Арда, а през късната пролет и през лятото/есента – за каяци. Все повече се и предлагат обучения за деца, а през есента регионът е подходящ за фотопленери. 

Участниците имаха възможност да посетят и укритие за наблюдение на хищни птици.

Демонстрационното пътуване се осъществи в рамките на LIFЕ проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“  и е финансирано от Whitley Awards на WFN.