Отбелязахме Световния ден на мигриращите птици 2020 с мониторинг в Казахстан


Полевият екип на АСБК – нашите партньори по проекта „Сигурен прелетен път“ в Казахстан, отбеляза Световния ден на мигриращите птици терен, преброявайки хилядите гъски, пресичащи страната по пътя си към местата за зимуване!

ACBK осъществява обширна мониторингова дейност за проучване на влажните зони в северната и северозападната част на Казкастан, които приютяват буквално стотици хиляди мигриращи гъски. Два пъти в годината през страната преминават популациите от гъски, които се размножават в руската Арктика и зимуват в Европа и Източното Средиземноморие.

Нашият колега Алексей Тимошенко, отговорник за дейностите на място, докладва директно от терена:

„Работата тъкмо започна, а вече сме преброили над 300 000 гъски, като повече от половината са броени в проектната зона Талдикол, където в момента е една от нашите сателитни маркирани гъски – Питър. Метеорологичните условия са тежки и вече имахме сняг с температури, падащи до -9° C през нощта. Органите по природозащитата и контрол на лова работят усилено, правят проверки за всякакви нарушения. Ние използваме възможността да общуваме с ловците, обяснявайки нашата работа и защо е важно да бъдем внимателни, за да избегнем случайно отстрелване на защитени и редки видове като червеногушата и малката белочела гъска.  По всичко личи, че е имало добър размножителен сезон, тъй като виждаме много млади птици и това е най-видимо за малките и големи белочели гъски.”

Очакваме повече новини и информация, когато Алексей се върне от терена.