Отбелязваме Световния ден на мигриращите птици


Днес, 9 май, отбелязваме Световния ден на мигриращите птици – глобална кампания, посветена на повишаване на осведомеността за мигриращите птици и необходимостта от международно сътрудничество за тяхното опазване.

Тази година темата на Световния ден на мигриращите птици е „Птиците свързват нашия свят“. Темата беше избрана, за да подчертае важността на запазването и възстановяването целостта на екосистемите, които поддържат естествените цикли и са от съществено значение за оцеляването и благосъстоянието на прелетни птици. Темата също така подчертава факта, че мигриращите птици са част от споделеното ни природно наследство и зависят от местата по техните миграционни маршрути за размножаване, хранене, почивка и зимуване.

„Природата продължава нормалния си ход – своите цикли и своя ритъм, включително тези на мигриращите птици.“, казва Жак Трувийе, изпълнителен секретар на Африканско-евразийското споразумение за мигриращите водни птици (AEWA). „Те не само ни свързват с други хора, но и ни напомнят, че тази криза също предоставя възможност – възможност за човечеството да преразгледа отношенията си с природата и да изгради по-отговорен към околната среда свят.“

За съжаление честваме този ден едва няколко часа след като установихме, че единствената колония на голям корморан по Северното ни Черноморие е била унищожена, след като дърветата, на които се намираха гнездата им бяха незаконно изсечени. Тази гнездова колония се намираше на брега на Дуранкулашкото езеро, което е едно от ключовите места за червеногушата гъска. Прелетният път на този важен за опазване вид свързва Европа и Азия с миграцията им всяка година от Арктичната тундра почти до Средиземноморието на Югоизточна Европа. Подобно на Дуранкулак, много други ключови места за мигриращите видове птици са застрашени от унищожаване и усвояване за икономически цели и ако социалната изолация помага на места да се възстанови природата от човешко въздействие, учените в цял свят предупреждават, че само опазването на природата и нейната цялост може да ни предпази от бъдещи пандемии. Ето как всичко в природата е свързано и ето защо опазването на един вид и едно място е важни и за всички останали, включително за нас, хората.