Откриваме изложба, посветена на червеногушата гъска


На 22 ноември в Национален природонаучен музей София открихме изложбата, посветена на червеногушата гъска, организирана от БДЗП и Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ) и Националния природонаучен музей.

 
© Димитър Градинаров

Изложбата представя творбите на членове на ДАФНИ, чиято годишна изложба е посветена на вида,  както и рисунките на децата, взели участие в конкурса „Нарисувай червеногушата гъска Бран“. Освен тях, ще може да разгледате и старинни литографии представящи вида от 2600 пр.н.е. до края на 19 век, и да научите много интересни факти за червеногушата гъска.

© Николай Петков
© Димитър Градинаров
© Николай Петков

По време на откриването на изложбата д-р Николай Петков представи червеногушата гъска, която е световнозастрашен вид, и ключовото място на България в опазването й. Г-н Георги Пчеларов, председател на ДАФНИ, изказа благодарност на всички творци и особено на най-младите участници сред тях.

Изложбата ще може да разгледате в Националния природонаучен музей от 23 ноември 2021 до 15 януари 2022 г., а за тези, които няма да успеят да я посетят, скоро ще предложим и виртуална разходка из експозицията.