Открихме изложба, посветена на червеногушата гъска в Министерството на опазването на околната среда и природните ресурси на Украйна


На 2 февруари, в Световния ден на влажните зони, Национален природен парк „Тузловски лимани“ откри пътуващата интерактивна изложба „Пътят на червеногушата гъска“ във фоайето на Министерството на опазването на околната среда и природните ресурси на Украйна.


 

Ирина Бурлаченко, ръководител на отдела по екология и образование на Националния природен парк „Тузливски лимани”, представи експозицията пред служителите на министерството, включително пред заместник-министъра Александър Краснолуцки и директора на Департамента за защитени територии Едуард Арустамян. Г-жо Бурлаченко разказа на публиката за международния проект „Сигурен прелетен път“, който обединява пет държави: Русия, Казахстан, Украйна, Румъния и България, в работата си по вида.

Слушателите бяха впечатлени от факта, че гъската преодолява около 12 хиляди километра през годината. От информационните табла и историята на Ирина посетителите научиха, че червеногушите гъски често загиват поради редица причини: лов, широко използване на химикали в отглеждането на култури, електропроводи и вятърни паркове, оловни сачми.

Ирина подчерта, че е изключително важно да се опазват влажните зони, където гъската се храни и почива по време на миграция, както и да се осигурят безопасни условия за нейния прелет. Като сувенир от срещата всички посетители на изложбата получиха брошури и книгарозделители с важна информация за гъската и заплахите за нейното съществуване. Служители на министерството благодариха на организаторите на изложението и изразиха надеждите си, че обединявайки усилия, човечеството ще успее да запази тази уникална птица, която е включена в редица консервационни списъци.