Панталей гостува на партньорите ни в Казахстан


На 10 април червеногушата гъска със сателитен предавател Панталей се е настанил в стопанството, което се управлява от нашите проектни партньори „Айдам 2012“ ООД. Стопанството включва едни от най-важните места за стационирането на червеногушите и останалите прелетни гъски в Казахстан – езерата Куликол и Талдикол. Ежегодно те приютяват над 450,000 гъски по време на миграцията и до 280,000 патици от различни видове.

Двете езера са отдадени под аренда като ловни стопанства, но при съблюдаване на строг режим, който осигурява нормален престой на мигриращите птици, като ловът около водоемите е забранен.

През есента на миналата година Питър, Миша, Едуард и Сергей прекараха дълго време в същия район преди да потеглят към южна Русия. Сега очакваме да видим дали Питър отново ще спре през пролетната миграция там или ще предпочете по-северните езера в Казахастан. Каквато и стратегия да изберат по време на пролетната си миграция към гнездовите места, се надяваме те да ги достигнат успешно. Очакваме скоро повече новини от колегите ни от Казахстан в близките дни.