По-голямата част от червеногушите гъски не са достигнали до зимовището


Преди няколко дни се проведе първото за настоящия есенно-зимен  сезон координирано преброяване на зимуващите гъски в Украйна, Югоизточна Румъния и България. Експерти и доброволци обединиха усилия и посетиха множество влажни зони в региона, важни за опазването на дивите гъски. Ето и резултатите:

  • В България червеногуши гъски са наблюдавани в района на Свищовско-Беленската низина и Атанасовско езеро край Бургас. Числеността им е ниска, но обичайна за ноември – едва около 20 индивида. Близо 20000 големи белочели гъски са отчетени край Белене, като подобни и по-високи числености са докладвани за този регион и предишните няколко сезона. Броени дни след преброяването големи белочели гъски се появиха и в района на Природозащитен център „Пода“ край Бургас. Открити бяха и по-редки видове гъски – малка белочела гъска (край Белене) и посевни гъски (край Дуранкулак и в Плевенско).
© Мирослав Михов
  • В Румъния са наблюдавани 2800 червеногуши гъски, което е значително по-малко от резултатите отпреди 1 година, когато числеността им наброяваше над 13000. При големите белочели гъски няма значими разлики от предишните няколко сезона – към момента в страната има около 300000 индивида.
  • В Украйна са установени 1206 червеногуши гъски, основната част от които са били в района на традиционно зимовище в област Херсон. Числеността на вида за ноември също е по-ниска в сравнение с предишните сезони.
© Нели Дончева

Изглежда все още основната част от червеногушите гъски не са достигнали до зимовището на вида по Западното и Северното Черноморско крайбрежие. За това свидетелстват и данните на пет маркираните със сателитни предаватели птици. Ежедневно получаваме информация за местоположението им. Към момента на мониторинга всички те се намираха все още в едно от важните места за почивка по време на миграцията им в района на Ростов на Дон (Русия). 

© Нели Дончева

Мониторингът се извърша в рамките на проект „Сигурен прелетен път“ и ще продължи до месец март 2022 г.