Празнуваме чудото на миграцията на 9 октомври


Миграцията на червеногушата гъска е вдъхновяваща история за издръжливост, упоритост и красота. Два пъти годишно този световнозастрашен вид изминава над 6000 км през два континента, за да намери най-добрите места за гнездене или зимуване.

От Арктична Русия през Казахстан, Калмикия и Украйна до Румъния и България – цялата популация на вида трябва да преодолее не само разстоянието, но и многобройните опасности по пътя.

В това видео, което създадохме в рамките на LIFE проекта “Сигурен прелетен път” за Световния ден на мигриращите птици, ви запознаваме с различните държави по маршрута на червеногушата гъска и нашите усилия да ѝ осигурим безопасност по време на миграцията.

Да отпразнуваме това епично пътешествие на 9 октомври!