Преброихме 20 000 червеногуши гъски в местата за зимуване в България, Украйна и Румъния


В средата на февруари извършихме четвъртото за този зимен сезон координирано преброяване на зимуващите гъски в Украйна, Румъния и България. Най-висока численост на червеногушите гъски традиционно бе установена в Румъния – 12 300 инд. Две от влажните зони там са приютили почти всички червеногуши гъски – районът на делтата на река Дунав и двата острова, южно от град Браила. Там са се концентрирали 95% от птиците. В почти всички други посетени влажни зони също са наблюдавани червеногуши гъски, но с много ниска численост – между 16 и 260 инд. По време на мониторинга са наблюдавани и над 220 000 големи белочели гъски като най-високата им численост е регистрирана в делтата на река Дунав – над 50 000 инд.

В Украйна числеността на червеногушите гъски се е повишила значително в сравнение с преброяването през януари и достигна близо 7 000 инд. Районите северно от езерото Сиваш в област Херсон отново затвърждават важността си като зимовище, тъй като там са установени близо 97% от всички червеногуши гъски в страната, както и около 50 % от големите белочели гъски.

В България числеността на гъските е много по-ниска от очакваното за сезона, като по поречието на река Дунав, районът на Свищовско-Беленската низина и резерват „Сребърна“ изобщо не са установени такива. На традиционното зимовище в Добруджа са наблюдавани само единични червеногуши и големи белочели гъски. Най-много гъски в страната са отбелязани в района на Атанасовско езеро край Бургас – около 7000 големи белочели и няколко десетки червеногуши. Въпреки това числеността е необичайно ниска за региона, където редовно в последните години се струпват десетки пъти повече гъски.

Мониторингът на червеногушите гъски се осъществява в рамките на LIFE проект „Сигурен прелетен път“.