Предавателят на гъската Таню беше намерен, паднал в Таймир


През август колеги от Работна група по гъскоподобните на Северна Евразия и Института по екология и еволюция на Академията на науките на Русия по време на полеви дейности на полуостров Таймир откриха сателитния предавател на маркираната от нас червеногуша гъска Таню. 

След като установихме, че предавателят на Таню излъчва от едно и също място съмнително дълго време, причините за това можеха да са две: предавателят да е паднал от гърба на птицата или гъската да е нападната от някоя от полярните сови в района. При намирането на устройството, то изглеждаше непокътнато – върху него нямаше следи и повреди, а от птицата не са открити останки. Затова заключенията са, че е по-вероятно предавателят да е паднал от гърба на Таню.

В периода 2019-2020 г. специалисти от двете организации проведоха въздушни проучвания от двуместен хидроплан в рамките на проекта на Руската фондация за фундаментални изследвания „Ресурси на водни птици на полуостров Таймир: оценка и прогноза на динамиката“. Общата дължина на маршрутите за броене беше повече от 14 000 км. За първи път оценката на броя на птиците за цялата тундрова зона на Таймир беше извършена чрез съвременен метод на статистическо моделиране (плътно повърхностно моделиране, DSM), използвайки карта на местообитанията и параметри на цифров модел на кота (DEM, ArcticDEM).

Въздушното проучване на полуострова разкри важни места на концентрация на водолюбиви птици, които досега не бяха известни. Делтата на река Пясина и обширните влажни зони в басейна й остават ключови с международна значимост за периода на размножаване и линеене на гъски. По време на въздушните проучвания са посетени всички места, където червеногушите гъски със сателитни предаватели са се задържали. Не са установени заплахи на местата за гнездене. Ползата от проучванията със свръхлеки самолети се доказва от факта, че екипажът намери малкото устройство в огромната зона на тундрата от координатите на предавателя, който спря да се движи.