Проектът „Сигурен прелетен път“ в специална публикация на уеб страницата на програма LIFE


Специално внимание на новия проект, който има за цел да осигури сигурен полет на  червеногушата гъска по целия й миграционен път,  отделят на уеб сайта на програма LIFE на ЕК.  Повече  може да научите от публикацията тук.