Първо обсъждане на Плана за действие за червеногушата гъска в Румъния


На 15 декември 2020 г. се състоя първото обсъждане на Националния план за действие за опазването на червеногушата гъска в Румъния. Поради епидемиологичната обстановка и ограниченията свързани с КОВИД-19 в страната работната среща беше организирана онлайн от страна на Министерство на околната среда на Румъния, което е партньор по проекта. Във виртуалната дискусия присъстваха над 60 участници от всички заинтересовани държавни институции в страната.

Планът е изготвен от експерти на Румънското орнитологично дружество (СОР) в съответствие с всички национални и международни разпоредби и инструкции. Документът от над 100 страници представя разпространението на вида в страната, биологията и екологията на вида, основните заплахи и мерките за опазване които се предвиждат в следващите 10 години. Първата работна версия на документа предвижда 44 природозащитни мерки, голяма част от които са насочени към директното опазване на вида, подобряване на екологичното и ловно законодателство, научна дейност и мониторинг.

Освен тези изключително важни дейности са предвидени и такива за подобряване на природозащитната култура на местното население в най-важните райони за гъските, както и дейности, които да подобрят и стимулират развитието на бърдуотчинг туризма. Планът ще бъде изпълняван основно в югоизточната част от страната където е концентрирана зимуващата популация на вида.

Всички участници изразиха мнение, че планът е много добре подготвен и ще бъде един отличен инструмент за бъдещото опазване на вида в страната, където понастоящем зимува около половината от световната популация на червеногушата гъска. Планът се очаква да бъде официално одобрен в средата на 2021 г.