Редки видове гъски в България през февруари


Февруари е месецът на гъските в България през тази зима. Сред хилядните ята на големите белочели гъски в района на Дуранкулак, Бургас и Белене се появиха и световнозастрашените червеногуши гъски. Двата вида се отличават сравнително лесно в полеви условия, поради различните си размери, оперение, начин на полет, обаждане. Сред големите белочели гъски обаче, понякога са „скрити“ някои по трудни за разпознаване видове. Ето какво откриха експертите на БДЗП на терен:

  • В района на Дуранкулашкото езеро в Добруджа, освен стотиците червеногуши гъски, бяха наблюдавани 2 малки белочели гъски ( erythropus), които също са световно застрашен вид. В района беше фотографирана и една много интересна гъска с необичайно оперение. Мнението на специалистите за нея е, че най-вероятно става въпрос за хибрид между голяма белочела гъска и ескимоска гъска (Anser rossii), вид от Северна Америка.

  • В района на Бургас бяха наблюдавани 1 посевни гъски (А. fabalis) и поне една малка белочела гъска.
  • В блатата на остров Персин край град Белене бяха наблюдавани 5 малки белочели и една посевна гъски.

Снимки: Николай Стефанов, Свилен Чешмеджиев