Силна ловна преса регистрирана в местата на зимуване на червеногуши гъски в Украйна


Приближаваме се до местонахождението  на маркираната със сателитен предавател гъска Таню (наречена на именития български учен-орнитолог Таню Мичев). Виждаме през бинокъла и тръбите в далечината ято белочели гъски. Те не ни допускат да приближим, издигат се и отлитат надалеч, което показва, че по тези места те са постоянно обезпокоявани от ловци. Същевременно тази зима червеногуши гъски избраха тези места за зимуване. На други места на украинското Черноморие сега има едва няколко десетки. Те се появиха през ноември. Но наскоро към тях се присъединиха гъски, които долетяха от север от Ростовска област и сред тях в ятото беше и Таню.

Сателитният предавател ни показва движенията и местата за почивка и престой на птицата. Продължаваме нататък и виждаме как в далечината белочелите гъски се издигат и летят към откритата вода на Сиваш. Това е обширна система от крайбрежни лагуни  в западната част от Азовско море. Там гъските се концентрираха и числеността  им достигна 1700 птици. Невъзможно е да видим гъска със сателитен предавател от такова далечно разстояние, дори в оптична тръба с 60-кратно увеличение. Но ние знаем, че Таню е там. Като си починат малко, птиците се издигат над водата и летят в нивите на зимна пшеница и рапица, за да се хранят. Успяваме отново да ги преброим и дори да ги заснемем на видео. Слънцето залязва бързо и решаваме да потърсим място за нощувка. По пътя виждаме в далечината трима бракониери с пушки, които се скитат около местата, където се хранят червеногушите гъски. Не успяхме да ги срещнем, тъй като те се скриха и загубихме следите им.“

В района, където остават да нощуват, колегите ни провеждат срещи и анкети с местни хора и ловци. Получената информация показва, че в района има силна бракониерска преса, като по данни на местните жители президентът на „Мотор Сич“ АД и бивш народен депутат В. Богуслаев също от време на време посещава района с хеликоптер, за да стреля по гъски. Мястото е от изключителна важност за червеногушата гъска. Това са 20 кв.км, в които правим огромни усилия да опазим вида, а ловците и бракониерите убиват стотици гъски, включително и защитени. И това се оказва един от най-негативните фактори за оцеляването на този рядък вид.
От поставените през май 2019 г. 10 сателитни предаватели на червеногуши гъски, почти всички вече са спрели да подават сигнали:  1- в Русия, 3 – в Казахстан, 4 – в Румъния. Сега само една гъска – Таню предава сигнал в Украйна, а в Румъния получаваме данни от Питър.

Искрено се надяваме, че червеногушата гъска Таню, която се следи от много последователи на сайта на проекта и фейсбук страницата ни ще оцелее в Украйна, а Питър – той вече остави Румъния зад гърба си и пое по пътя на пролетната миграция – вече се намира в Ростовска област и скоро  ще долетят до Калмикия, за да продължи вида си.

Експедицията до Херсонския край на Украйна, в търсене на червеногушата гъска Таню, беше проведена като част от международния проект LIFE „Сигурен прелетен път“ от екологичната организация Възраждане, в която участваха и членове на Украинското дружество за защита на птиците.