Тристранно споразумение за опазване на редки видове гъски беше подписано в Калмикия


Тристранно споразумение за опазване на червеногушата гъска и малката белочела гъска, включени в Червената книга на Руската федерация на територията на Република Калмикия, бе подписано преди началото на пролетния ловен сезон в Калмикия. Документът, целящ прилагането на стриктен контрол върху лова, за да се намали безпокойството и случаите на бракониерство при червеногушата гъска, бе подписан между Държавен природен резерват „Черние Земли“, Министерството на природните ресурси и опазването на околната среда и Републиканската асоциация на ловците и рибарите от Калмикия.

 

 

Домакин на срещата, състояла се на 19 февруари, бе Министерството на природните ресурси и опазването на околната среда на Република Калмикия, а поводът на инициираната среща с ловци е началото на пролетния лов в Републиката. Специално вниманието на гостите бе насочено към етиката при лов и защитата на редки и застрашени видове птици. Темата бе повдигната от Директорът на биосферен резерват „Черние земили“ Батаар Убушаев. Акцент в речта му пред ловците бе нуждата от опазване на червеногушата и малката белочела гъски.

Според проучване, проведено сред ловците, редки видове гъски често стават жертви, особено в смесени ята с голямата белочела гъска, при ловуване привечер. Д-р Убушаев  отправи призив към ловците да работят по-активно за решаването на този проблем в местните ловни дружинки, но и персонално с техни колеги.

 

Участниците в срещата получиха много брошури и плакати, посветени на опазването на редките видове гъски, изготвени по LIFE проект “Сигурен прелетен път”.