Хвърчила с червеногуши гъски полетяха над Шабла


На 4 и 5 септември в Шабла се проведе Фестивалът на хвърчилата. За 9-та година той стана повод да пуснем красиви хвърчила в небето, но и да поговорим за опазването на птиците и природата в района. Там, където зимува почти цялата популация на червеногушата гъска, разказахме на жителите на околността и на гостите за миграцията на вида, за заплахите, които срещат по пътя си, както и интересни факти за тази малка и красива гъска.

За любознателните деца, които искат да научат повече бяхме подготвили кратък куиз с награди. А в небето полетя лоямо хвърчило с призив за опазване на червеногушата гъска.

Фестивалът на хвърчилата се организира от община Шабла като част от дейностите от Плана за действие за опазване на червеногушата гъска, финансирани по ОПОС. Първото издание на фестивала се проведе през 2011 г. по идея и организация на БДЗП в рамките на LIFE проекта „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”.