Час посветен на червеногушата гъска в Калмикия


В Яшкулската многопрофилна гимназия за учениците от 5 до 8 клас се проведе час по екология „От страниците на червената книга – Червеногушата гъска“. Мероприятието бе открито от ръководителката на клуба „Живо наследство“ . Е.А. Самтанова, която направи преглед на възникването на Червената книга и специалните защитени територии на Република Калмикия. Децата научиха за редки и изчезващи растения и животни, за особеностите на техния произход и разпространение и причините за намаляването на числеността им.

 

След нея пред децата застана ученичката от 10А клас Байирта Ердни-Горяева. Тя разказа за устройството и начина на живот на червеногушата гъска, една от тези редки и изчезващи птици, които стремително изчезват от нашата фауна. Особено интересно за децата беше да чуят фонограми на гласът на червеногушата гъска и участието в образователната викторина „Интересни факти за червеногушата гъска“. За всеки правилен отговор участниците получаваха фигурка на червеногушата гъска.

В края на викторината, участниците отговорили правилно създадоха модел на езеро с плаващи червеногуши гъски. Събитието приключи с изработването на рисунки под надслов „Помогни на червеногушата гъска да оцелее!“ Най-активните участници получиха и сувенири от резревата „Чернозем“.