Червеногушата гъска Виктория започна своята есенна миграция


В края на месец май ви съобщихме, че Виктория, червеногушата гъска, екипирана със сателитен предавател в рамките на проекта „Сигурен прелетен път“, е достигнала успешно до места за гнездене в арктичния полуостров Таймир. На 1 юни 2020 г. Виктория успя да достигне гнездовата си зона, където прекара цялото лято. Предполагаме, че Виктория е гнездила успешно на брега на малък поток, съдейки от получените данни даващи индикации за движения в радиус от максимум 2-3 километра.

Сега, с началото на есенната миграция, Виктория отново е на път. През следващите два месеца Виктория ще измине над 6000 километра преминавайки през Русия, Казахстан и Украйна, преди да достигне до зимната си квартира в югоизточна Румъния. Досега Виктория е предала над 1600 географски координати, което е набор от много ценни данни и помага на орнитолозите, участващи в проекта, да разберат повече за гнездовищата, зоните за почивка по време на миграцията и най-добрите места за зимуване. Всички тези данни са необходими, за да се вземат най-добрите мерки опазване на една от най-застрашените видове гъски в света. В момента в света има само 50 000 червеногуши гъски. Година след година, този вид който гнезди само в Сибир идва да зимува в Украйна, Румъния и България.

Припомняме, че Виктория беше намерена от нашите колеги Емил Тодоров и Себастиан Бугариу ранена през този февруари. С помощта ветеринарни лекари от фондация „Мечта за Луаней“, Виктория се възстанови и получи предавател дарен от Националния природонаучен музей “Григоре Антипа” в Букурещ.

 

Можете да следите движенията на червеногушите гъски тук.