14600 червеногуши гъски в Румъния, 800 – в България


В средата на февруари се проведе последното за сезона международно синхронизирано преброяване на зимуващите гъски по Западното Черноморие.Експертите и доброволците на проекта „Сигурен прелетен път“ посетиха най-важните влажни зони за червеногушата гъска в региона в Румъния и България.Както обикновено през последните няколко години най-голям брой червеногуши гъски са преброени в Румъния – 14 611 екземпляра, съсредоточени само в два комплекса влажни зони – Дунавските езера по границата с България и островния комплекс Браила.

снимки: Емил Тодоров

В Браила 10000 гъски пристигнаха в средата на декември на и останаха там до това преброяване.Малки количества са открити и в традиционните зони за зимуване по делтата на река Дунав и лагунния комплекс Разим-Синое.Поради лошото време в началото на февруари гъските отсъстваха в почти всички вътрешни влажни зони в Югоизточна Румъния, където езерата бяха замръзнали, а местата за хранене бяха под сняг.По време на мониторинга в Румъния наблюдавахме над 350 000 големи белочели гъски.Сравнявайки данните от февруари 2022 г., когато в Румъния беше регистриран най-големият брой червеногуши гъски за последните 10 години, почти 24 000 екземпляра, сега броят им е почти наполовина, най-вероятно поради много топлата зима.

За съжаление ловната активност беше значителна, най-вероятно поради края на ловния сезон.

 

 

снимки: Емил Тодоров

Имаше няколко места, където ловците бяха забелязани да стрелят практически при условия на много лоша видимост, което не позволяваше да се идентифицира правилно вида гъска.

В България числеността на червеногушите гъски беше значително по-ниска от тази в Румъния – около 800 индивида, въпреки това най-висока за страната за целия есенно-зимен сезон 2022-2023 г. Гъските бяха регистрирани в трите най-важни региона за зимуващите гъски в България – около 600 индивида в района на Дуранкулашкото езеро, 150 индивида в района на Бургаските влажни зони и 73 индивида в района на град Белене.

снимка: Михаил Илиев

Голяма част от червеногушите гъски се появиха буквално 2-3 дни преди провеждането на мониторинга, като придвижването им до страната беше обусловено от по-студеното време в региона в началото на месеца и обилните снеговалежи в Румъния, които са предпоставка за миграция на птиците на юг. Със затоплянето на времето в последните дни числеността им отново драстично намаля. Периодът на пребиваване на повечето от птиците в България беше едва 5-7 дни.

По отношение на другия многочислен вид – голямата белочела гъска също отчетохме сезонни максимуми в Приморска Добруджа (около 4,500 индивида) и Бургаските влажни зони (около 5,500 индивида). В района на Свищовско-Беленската низина са наблюдавани над 30,000 белочели гъски. Интересното в този случай е, че птиците са пребивавали изцяло на най-големия дунавски остров Персин, в чиито блата гъските са нощували, а са се хранили в съседните земеделски земи. Това е рядко наблюдавано поведение – обикновено гъските в района на Белене нощуват във езерото Сухая в Румъния и прелитат ежедневно прелитат десетки километри на юг полетата за хранене, разположени южно от град Белене.

Заради военния конфликт в Украйна през целия есенно-зимен сезон не е провеждан мониторинг. Най-важният за зимуващите гъски регион в страната – област Херсон е анексирана от Русия и в момента там се водят боеве. Твърде вероятно е голяма част от световната популация на червеногушите гъски да е в райони на Южна Украйна и Южна Русия (област Ростов, Калмикия), но това няма как да бъде подкрепено с реални данни от теренни дейности.