20 000 червеногуши гъски спряха за почивка в долината на езерото Манич


В края на март в долината на езерото Манич са съсредоточени повече от 20 000 червеногуши гъски и около 60 000 големи белочели гъски. На това място птиците са спрели за почивка след дългия прелет, който са извършили от европейските си зимни квартири – Делтата на река Дунав и Приморска Добруджа в Румъния и България. Освен това почивката им тук е много важна, защото гъските трябва да преодолеят още хиляди километри до местата на които гнездят в Таймир и Ямал. Всичко това означава, че продължава пролетната миграция на водолюбивите птици в орнитологично важно место „Манич – Гудило“ в държавен природен резерват „Черные земли“.

 

 

По дългият миграционен път на червеногушата гъска езерото „Манич“ заема много специално и важно място – точно тук в защитената територия, гарантираща безопасност на птиците, гъските се чувстват спокойни и могат да съберат сили за предстоящите им полети. Затова не е случайно, че почти 100% от световната популация на червеногушата гъска не пропуска по време на пролетната и есенната миграция да посети долината на езерото „Манич“.

Заедно с тази новина, колегите ни и партньори от държавния природен резерват, споделиха с нас още една важна и интересна информация, а именно, че в рамките на националния конкурс за детска рисунка на тема „Червеногушата гъска – красотата на Манич“, се включват и творби от други сфери на изкуството, като например от дърворезба. В конкурса са поканени да участват ученици от всички училища в република Калмикия, като той ще продължи до 27 март.

 

Конкурсът за детска рисунка и наблюденията в района на езерото Манич се провеждат в рамките на проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, съфинансиран от програма LIFE на ЕС.