6000 червеногуши гъски пристигнаха в зимните си територии в Румъния


Първите по-големи числености на световно застрашената червеногуша гъска  пристигнаха в зимните си квартири, разположени на територията на Югоизточна Румъния. По време на първото за сезона международно преброяване на зимуващите диви гъски, провело се през почивните дни в края на ноември, бяха наблюдавани 5993 червеногуши гъски. Пристигналите от далечна Арктика птици са установени в шест много важни за вида територии в Румъния, които са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

 

сн. Емил Тодоров/ Червеногуши гъски в езерото Страчина

Най-многобройното ято от червеногуши гъски е наблюдавано в Делтата на река Дунав и защитена зона „Балта Алба“, където са предброени 4000 червеногуши гъски. В останалите защитени зони, разположени във вътрешността на страната, са видени ята със значително по-ниски числености – до няколко стотин червеногуши гъски.

Установените към момента в Румъния числености на най-дребната дива гъска в природата са абсолютно очаквани. За този период на годината до северната ни съседка достигат от 5000 до 10 000 червеногуши гъски. В момента значително са нараснали численостите на други видове гъски, които зимуват в Румъния. По време на редовният мониторинг на зимуващите гъски са преброени 197 000 големи белочели гъски, следвани от 1500 сиви гъски. Други два редки вида гъски са били видени по време на мониторинга – 8 екземпляра от световно застрашената малка белочела гъска и 11 екземпляра от посевната гъска.

 

сн. Алекс Ифрим

Пикът в броя на зимуващите в Румъния диви гъски традиционно е в средата на декември. Тогава над 30 добре обучени наблюдатели от Румънското орнитологично дружество ще посетят най-важните места за гъските в страната придружени от екипи на Българското дружество за защита на птиците и Национален природен парк „Тузлувски лимани“, Украйна.

 

сн. Емил Тодоров

В Румъния, освен, мониторинга на зимуващите гъски, през ноември стартира и провеждането на първите патрули срещу бракониерството на територията на природен парк „Бралей“ в Балта Алба и Балта Мика. По време на първата проверка ловните и паркови патрули не са регистрирали нарушения на закона за лова.

Много сериозна за гъските заплаха е регистрирана по време на проверките – безпокойство на зимуващите гъски, причинено от влизането на рибарски лодки в ранните утринни часове във влажните зони, където нощуват птиците, още преди да са излетели за хранене по близките ниви.

Мониторингът на зимуващите гъски и патрулите срещу бракониерите се провеждат по проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“ по целия миграционен път на вида.