Ajută-ne să protejăm Lacul Durankulak din Bulgaria


Lacul Durankulak, sit Ramsar și zonă specială de protecție Natura 2000 din nord-estul Bulgariei, este în pericol! Există o propunere de investiții nefavorabilă, care pune  în pericol biodiversitatea lacului, resursele sale de apă, fără niciun  beneficiu real pentru comunitatea locală ori regională. Propunerea de investiții constând în exploatare piscicolă intensivă și urbanizare a coastei va deteriora zona și va avea efect negativ asupra biodiversității existente.

Lacul Durankulak este una dintre cele mai reprezentative și mai bine conservate zone umede de coastă din Bulgaria, cu importanță internațională pentru conservarea a mai mult de 260 de specii rare sau amenințate de plante și animale.

De ce este periculoasă această propunere de investiții?

Societatea Bulgară de Protecție a Păsărilor (BSPB) și-a declarat opoziția fermă față de implementarea acestui proiect de investiții din mai multe motive, printre care:

  1. Este interzisă realizarea proiectului pentru că ar fi pus în aplicare într-una din zonele cheie de protecție specială (SPA) Natura 2000, desemnată pentru conservarea păsărilor sălbatice;
  1. Planul de management al teritoriului protejat Lacul Durankulak nu conține prevederi referitoare la extragerea unor cantități de apă (subterane sau de suprafață) pentru nevoile exploatării piscicole;
  2. Propunerea investitorului nu furnizează informații suficiente – se prevede construirea de bungalouri/căsuțe, dar capacitatea și dimensiunile acestora nu sunt specificate;
  3. Având în vedere lipsa sistemului de canalizare și epurare, există un risc real de contaminare a solului cu apele uzate, precum și de infiltrare a acestora în lac, dar și de poluare organică de la fermele piscicole;
  4. Posibil impact asupra păsărilor:
  1. A) Distrugerea habitatului – pierderea și fragmentarea directă și pasivă a habitatului;
  2. B) Mortalitatea păsărilor cauzată de conflictul cu speciile ihtiofage precum cormoranii, corcodeii, cufundarii și stârcii și de potențiala creștere a presiunii cauzate de vânătoare și braconaj;
  3. C) Deranjul și alungarea păsărilor din cauza prezenței crescute a omului în perioadele de cuibărire, migrație și iernare;
  4. D) Deteriorarea calității habitatelor din cauza poluării fonice și luminoase, cauzată de exploatarea bazinelor piscicole;
  5. E) Deteriorarea calității habitatelor adiacente din cauza perturbării echilibrului apei (extracția excesivă a apei) și poluării/eutrofizării prin apele uzate netratate din bazine piscicole și din locuințe;
default

BSPB a depus o plângere împotriva acestei propuneri de investiții la RIEW-Varna, în decembrie 2019, cerând suspendarea sau cel puțin pregătirea unui raport EIA pentru proiect, care să reflecte în mod obiectiv situația reală și să facă analize detaliate pe baza celor mai bune informații disponibile. Încă așteptăm un răspuns la plângerea noastră.

Această propunere de investiții nu trebuie realizată așa cum este prevăzută, deoarece va avea un impact ireversibil asupra diferitelor specii de plante și animale protejate prin Convenția Ramsar și Directivele privind păsările și habitatul UE și va influența semnificativ starea ecologică și  biodiversitatea Lacului Durankulak.

Semnați petiția și susțineți-ne în lupta noastră împotriva distrugerii acestei bogății naturale!