Къде да ни намерите

Николай Петков
Ръководител проект
Ел. поща: nicky.petkov@bspb.org

Мариана Вълчева
Отговорник Комуникации
Ел. поща: mariana.valcheva@bspb.org

Адрес за кореспонденция:

БДЗП

1111, София

жк. “Яворов” бл.71, вх.4, ет.1, ап.1